top of page

HANNA KIVEKÄS

Aloitin työskentelyn Taikamatossa

toukokuussa 2019. Työskentelen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä, lastensuojelusta ja nuorten psyykkisten ongelmien kuntoutuksesta. Työssäni otan huomioon ihmisen psykososiaalisen toimintakyvyn kokonaisvaltaisesti. Mielestäni on tärkeää hahmottaa haasteiden kehityshistoria vaikuttavan kuntoutuksen toteuttamiseksi.

Työni perustuu kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan ja psykososiaaliseen viitekehykseen. Työssäni parasta on asiakkaiden kohtaaminen, työskentely-ympäristön vaihtelevuus ja asiakkaan muutosprosessin seuraaminen. 

Koulutukset

Toimintaterapeutti (amk), 2005

Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op), 2015

Kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumisopinnot (30 op), 2015

 

Psykoterapeutti 

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus (70 op), 2019

 

Postgraduate Certificate in Sensory Integration (45 op), 2023


 

 

Muut lisäkoulutukset

Työskentelykielet:

suomi 

kuva: Sari Reiman

bottom of page