top of page

Emmin lyhyet lisäkoulutukset

Sensorinen integraatio, uni ja leikki - Yhteydet neurofysiologiaan (Sensorisen integraation yhdistys ry, 2023, 3pvä)

Ohjauksen keinoin sujuvaan arkeen (Toiminta Akatemia 2023, 2pvä)

Arfid - vaikea valikoiva syöminen (Suomen syömishäiriöyhdistys 2022, 1pvä)

Ensiapukurssi EA 1® (SPR 2020, 2pvä)

Sensorisen integraation perusteet (Turun AMK 2020, 2pvä)

Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena (Toiminta Akatemia 2020, 1pvä)

Play assessment and intervention for young people aged 8-15 years - a three day workshop. Animated Movie Test, "Imagine, Create, Belong" (Karen Stagnitti 2019, 3pvä)

NLP Perusteet -verkkokoulutus (NLP Opisto 2018, 31h)

Viittomien jatkokurssi (Turun kristillinen opisto 2018, 2pvä)

Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä (Coronaria Akatemia 2017, 1pvä)

Viittomien alkeiskurssi (Turun kristillinen opisto 2017, 2pvä)

Kosketuksen taikaa - Mobiililaitekoulutus terapeuteille (Terapiapsi.fi 2017, 1pvä)

Hätäensiapukurssi (SPR 2017, 4h)

Autismikirjo elämänkaarella (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2017, 1pvä)

Ensiapukurssi EA 1® (SPR 2012, 2pvä)

bottom of page