Hannan lyhyet lisäkoulutukset

Hannan lyhyet lisäkoulutukset

Ensiapukurssi EA 1® (SPR 2020, 2pvä)

Play assessment and intervention for young people aged 8-15 years - a three day workshop. Animated Movie Test, "Imagine, Create, Belong" (Karen Stagnitti / Learn to play 2019, 3pvä)

Aistikoulutus - teemana syömisen haasteet (ADHD-liitto ry, Aivoliitto ry sekä Autismi- ja Aspergerliitto ry 2019, 1pvä)

 

Sensory Attachment Intervention: Sensory processing, Trauma and Attachment - a three day Introductory SAI Module 
for Occupational Therapist (Sity ry 2019, 3pvä)

Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi SPM™ mittaria käyttäen (Sity ry 2018, 3pvä)

Sensory Issues in Feeding (Sity ry 2017, 2pvä)

Sensory Issues in Toileting (Sity ry 2017, 1pvä)

EA kertauskurssi (SPR 2017, 4h)

Fidelity in sensory Integration: Essential Elements of Intervention​ (Sity ry 2016, 1pvä)

Promoting Participation in Children with Autism: A Clinician's Guide for Implementing Ayres Sensory Integration© (ASI) (Sensorisen integraation terapian yhdistys ry 2015, 3pvä)

 

Ipadin toiminnallinen käyttö tarinankerronnassa (Aivoliitto ry 2014, 4h)

 

Aistisäätely, tunnesäätely - psykiatriaa vai neurologiaa? Polkuja säätelyoireisten lasten oiretarinoiden taakse (Helsingin toimintaterapia Oy 2013, 1pvä) 

 

EA kertauskurssi (SPR 2012, 4h)

 

Alkusammutuskoulutus (Kustavin Stella Maris 2011, 2h)

 

Viivi (5-15) –kyselylomakkeen käyttö lapsen arvioinnissa (Adhd-liitto ry 2011, 1pvä)

 

Toiminnallisen näönkäytön arviointi ja kuntoutus (Näkövammaisten keskusliitto 2010, 4pvä)

 

Viittomakielen kertaus- ja jatkokurssi (Oy Mokoma Ab 2010, 19 oppituntia)

 

EA1 (SPR 2009, 2pvä)

 

Toiminnanohjaus ja oppimisvaikeudet - miten auttaa? (Niilo Mäki instituutti 2009, 2pvä)