top of page

Monipuolisuus

 

Olemme pyrkineet kehittämään ammatillista osaamistamme laaja-alaisesti siten, että pystymme tarjoamaan palveluita eri tyyppisille asiakkaille ja erilaisilla lähestymistavoilla. Asiakkaillamme on usein neurologiseen tai neuropsykiatriseen kehitykseen liittyviä erityisvaikeuksia, mutta hoidamme myös psyykkisistä syistä johtuvia toiminnallisia haasteita. Toimintaterapialla voidaan vaikuttaa eri ikäisten lasten ja nuorten haasteisiin. Käytämme muun muassa kehityksellistä, kognitiivista, psykososiaalista ja ohjauksellista lähestymistapaa. Työtä teemme vastaanotolla, päiväkodeissa, kouluissa, kotiympäristöissä ja muissa arkiympäristöissä. Uskomme, että terapian vaikuttavuutta voidaan lisätä, kun toteutustapaa tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan terapiajaksojen edetessä. 

bottom of page