top of page

Ymmärrykseen pyrkiminen

 

Työmme lähtökohtana on selvittää asiakkaan haasteiden syitä mahdollisimman hyvin, jotta voimme valita terapialle oikean lähestymistavan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lähettävän tahon arviointitulosten täydentämistä erilaisin arviointimenetelmin. Parempaan ymmärrykseen päästään, kun kuullaan arjen eri näkökulmia kuten kodin ja koulun kokemuksia asiakkaan toiminnasta. Usein asiakkaan käyttäytymisen syyt ovat moninaiset ja ymmärrykseen voidaan päästä myös erilaisia ratkaisumalleja testaamalla. 

 

Terapiasuhteessa asiakas otetaan vastaan sellaisena kuin hän on. Lapsilla voi olla esimerkiksi aistisäätelyn tai tunnesäätelyn vaikeuksista johtuen hankalia olotiloja, ja ymmärrystä on myös pyrkiä helpottamaan lapsen olotilaa sopivin keinoin. Ymmärrys voi näkyä esimerkiksi oikeantyyppisiin toimintoihin ohjaamisena tai asiakkaan olotilan sanoittamisena. 

bottom of page