YMMÄRRYKSEEN PYRKIMINEN

 

Työmme lähtökohtana on selvittää lapsen tai nuoren haasteiden syitä mahdollisimman hyvin, jotta voimme valita terapialle oikean lähestymistavan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lähettävän tahon arviointitulosten täydentämistä erilaisin arviointimenetelmin. Parempaan ymmärrykseen päästään, kun kuullaan arjen eri näkökulmia kuten kodin ja koulun kokemuksia lapsen toiminnasta. Usein lapsen käyttäytymisen syyt ovat moninaiset ja ymmärrykseen voidaan päästä myös erilaisia ratkaisumalleja testaamalla. 

 

Terapiasuhteessa lapsi tai nuori otetaan vastaan sellaisena kuin hän on. Lapsilla voi olla esimerkiksi aistisäätelyn tai tunnesäätelyn vaikeuksista johtuen hankalia olotiloja, ja ymmärrystä on myös pyrkiä helpottamaan lapsen olotilaa sopivin keinoin. Ymmärrys voi näkyä esimerkiksi oikeantyyppisiin toimintoihin ohjaamisena tai lapsen olotilan sanoittamisena.